Markus Kniebes Journal urn:uuid:fb52f4b239412462dc589fd864cf3e1a 2021-22-10T13:22:17 <![CDATA[Dr. Albert Hofmann ist am…]]> urn:uuid:8556 2008-05-02T14:22:26 Dr. Albert Hofmann ist am 29. April 2008 im Alter von 102 Jahren verstorben. (Albert Hofmann – Wikipedia, Nachruf: LSD-Entdecker Albert Hofmann – ZEIT online)

]]>
Markus Kniebes kniebes@pm.me