Markus Kniebes Journal urn:uuid:2c55d2908848d66467a84d70701c4e40 2021-01-12T19:07:47 <![CDATA[Atari am Ende]]> urn:uuid:1684 2003-02-11T19:59:00 Noch ein Stück Computergeschichte am Ende: Gebliebene Atari-Räumlichkeiten geräumt.

]]>
Markus Kniebes kniebes@pm.me